ŽHS, a.s.ŽHS, a.s.

IČO: 36003174; DIČ: SK2020480220 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Priemyselná 12 V živnostenskom registri
Obec: Žiar nad Hronom Zoznam platcov DPH
PSC: 96563 Kataster nehnutežností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Žiar nad Hronom
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 7.12.2011 01:18 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživatežské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  vnútroštátna osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditežnos nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
 •  ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
 •  vedenie účtovníctva
 •  sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutežností /realitná činnos/
 •  prenájom hnutežných vecí
 •  marketingové služby
 •  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 •  reklamná a propagačná činnos
 •  sprostredkovanie obchodu a sprostredkovatežská činnos v rozsahu vožnej živnosti
 •  poradenská činnos v oblasti obchodu a podnikania
 •  vežkoobchodná a maloobchodná činnos v rozsahu vožnej živnosti
 •  administratívne práce
 •  organizovanie obchodných rokovaní, športových a kultúrnych podujatí
 •  prenájom nehnutežností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb

URL adresy firmy:

Firma ŽHS, a.s.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: ZHSI-0002
Zoznam 6 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma ŽHS, a.s.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnos vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí by funkčná.

Domény ŽHS, a.s. - Prehžad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme ŽHS, a.s. má len informatívny charakter a nie je použitežný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme ŽHS, a.s., ktorej sídlo je podža obchodného registra v obci: Žiar nad Hronom. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hžadanie firiem podža IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme ŽHS, a.s. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňova (verejné) informácie o firme ŽHS, a.s. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhžadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

5.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.05397 s.