Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/?q=piestany+krajinska+cesta+2929/9+slovensko) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable in /www/doc/www.gojobs.sk/www/firma/index.php on line 212
Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

IČO: 00057380 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Krajinská cesta 2929/9 V živnostenskom registri
Obec: Piešťany Zoznam platcov DPH
PSC: 92101 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Piešťany
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 14.12.2011 15:34 

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  spracovanie návrhu kodifikačných údajov o výrobku podľa zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácií, kodifikácií a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, na základe osvedčenia č. 08/2006 vydaného Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
 •  diagnostika a meranie termografickou metódou
 •  výskum a vývoj skúšobných a metrologických zariadení
 •  činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení
 •  činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie
 •  vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zá
 •  činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia zhody, certifikácie systémov vnútropodnikovej kontroly, vykonávanie inšpekcie, skúšobného laboratória
 •  opravy a montáž určených meradiel
 •  činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení
 •  certifikácia systémov manažerstva
 •  vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
 •  overovanie určených meradiel
 •  úradné meranie
 •  odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 •  organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov
 •  sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 •  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 •  schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín
 •  reprografické práce
 •  reklamná a propagačná činnosť
 •  spracovanie technickej dokumentácie
 •  výroba strojových konštrukcií a zariadení
 •  kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení
 •  maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 •  výroba hotových jedál a polotovarov
 •  poskytovanie software a hardware
 •  poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
 •  prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
 •  overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
 •  kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
 •  skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
 •  ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v tomto zariadení

Firma Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: TECH-0043
Zoznam 4 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. - Prehľad obsahu domén

Zoznam personálne príbuzných firiem:

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Piešťany. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

13.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.56929 s.