Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

IČO: 57380; DIČ: SK2020395410 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Krajinská cesta 2929/9 V živnostenskom registri
Obec: Piešťany Zoznam platcov DPH
PSC: 92101 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Piešťany
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 13.12.2011 20:37 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v tomto zariadení
 •  skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, ICAO, IATA - DGR a IMDG - Code) podľa poverenia vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
 •  maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 •  výroba hotových jedál a polotovarov
 •  poskytovanie software a hardware
 •  poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
 •  prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
 •  kalibrácia meradiel a skúšobných zariadení
 •  výroba strojových konštrukcií a zariadení
 •  reklamná a propagačná činnosť
 •  spracovanie technickej dokumentácie
 •  reprografické práce
 •  schvaľovanie typu, posudzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických prehliadok a skúšok dopravných a prepravných prostriedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľných potravín
 •  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 •  sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 •  vykonávanie skúšok podľa systémov certifikácií nečlenských krajín Európskej únie
 •  overovanie určených meradiel
 •  úradné meranie
 •  odborná poradenská, konzultačná a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 •  organizovanie školení, seminárov, prednášok, prezentácií podnikateľov
 •  certifikácia systémov manažerstva
 •  činnosť v rozsahu poverenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení
 •  opravy a montáž určených meradiel
 •  činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch: certifikácia zhody, certifikácie systémov vnútropodnikovej kontroly, vykonávanie inšpekcie, skúšobného laboratória
 •  činnosti súvisiace s rozhodnutím o autorizácií v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení
 •  činnosti súvisiace s notifikovanou osobou č. 1299 Európskej únie
 •  kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí - meranie hluku a vibrácií
 •  vykonávanie činnosti technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zá
 •  spracovanie návrhu kodifikačných údajov o výrobku podľa zákona č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácií, kodifikácií a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, na základe osvedčenia č. 08/2006 vydaného Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
 •  diagnostika a meranie termografickou metódou

Firma Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: TECH-0043
Zoznam 20 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. - Prehľad obsahu domén

Zoznam personálne príbuzných firiem:

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Piešťany. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

12.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.19858 s.