T & T staving, a.s.T & T staving, a.s.

IČO: 36037532; DIČ: SK2020093328 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Vranovská 6 V živnostenskom registri
Obec: Bratislava Zoznam platcov DPH
PSC: 85101 Kataster nehnutežností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Bratislava
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: nie je dostupný 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživatežské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  elektroinštalatérstvo - štrukturovaná kabeláž
 •  uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •  inštalácia tepelných izolácií budov
 •  projektovanie elektrických zariadení
 •  vykonávanie zvukových izolácií
 •  vykonávanie izolácií proti vlhkosti
 •  montហa opravy meracej a regulačnej techniky
 •  projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
 •  inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
 •  nepravidelná autobusová doprava
 •  inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 •  nákladná cestná doprava
 •  osobná taxislužba
 •  montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 •  montហa opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
 •  zriaďovanie, zmena, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení: telefónne prístroje a záznamníky, - sekretárske zariadenia, - vonkajšie telekomunikačné rozvody neverejných telekomunikačných zariadení pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sie
 •  činnos stavbyvedúceho:
 •  * vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
 •  činnos organizačných a ekonomických poradcov
 •  PROJEKTOVANIE STAVIEB - Vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
 •  vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
 •  činnos účtovných poradcov
 •  ČINNOS STAVEBNÉHO DOZORU - Vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
 •  ČINNOS STAVEBNÉHO DOZORU - Pozemné stavby
 •  ČINNOS STAVBYVEDÚCEHO - Pozemné stavby - jednoduché stavby
 •  montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
 •  ČINNOS STAVBYVEDÚCEHO - Technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
 •  * zabezpečovanie podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
 •  * - rozpočtovanie, fakturácia a klakulácia stavieb
 •  * vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
 •  * obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
 •  zemné výkopové práce
 •  inžinierska činnos v stavebníctve:
 •  sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatežom živnosti v rozsahu vožnej živnosti
 •  upratovacie práce
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitežovi v rozsahu vožnej živnosti
 •  prenájom nehnutežností
 •  vedenie účtovnej evidencie
 •  * technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie
 •  činnos stavebného dozoru:
 •  činnos stavebného dozoru:
 •  * technické vybavenie stavieb
 •  *technologické zariadeia stavieb - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie
 •  činnos stavbyvedúceho:
 •  činnos stavbyvedúceho:
 •  * technologické vybavenie stavieb - elektroinštalácie slaboprúdové
 •  * technické vybavenie stavieb - elektrické oznamovacie zariadenia rozvody vrátane miestnej telefónnej siete
 •   
 •  projektovanie stavieb:
 •  je totožný s predmetom činnosti T & T staving a.s.
 •  výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby
 •  výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
 •  výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby
 •  výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - energetické a líniové stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia
 •  prieskum trhu a verejnej mienky
 •  organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav v rozsahu vožnej živnosti
 •  prenájom hnutežných vecí v rozsahu vožnej živnosti
 •  poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
 •  údržba a kosenie trávnatých plôch
 •  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 •  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

URL adresy firmy:

Firma T & T staving, a.s.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: TAND-0009
Zoznam 1 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma T & T staving, a.s.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnos vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí by funkčná.

Domény T & T staving, a.s. - Prehžad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme T & T staving, a.s. má len informatívny charakter a nie je použitežný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme T & T staving, a.s., ktorej sídlo je podža obchodného registra v obci: Bratislava. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hžadanie firiem podža IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme T & T staving, a.s. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňova (verejné) informácie o firme T & T staving, a.s. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhžadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

22.3.2010

Táto stránka bola načítaná za 0.19944 s.