Struk s.r.o.Struk s.r.o.

IČO: 31712631; DIČ: SK2020525947 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Nám. sv. Mikuláša 16 V živnostenskom registri
Obec: Stará źubovňa Zoznam platcov DPH
PSC: 06401 Kataster nehnutežností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Stará źubovňa
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 6.12.2011 16:44 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživatežské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnos a ozdobných predmetov
 •  výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
 •  výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
 •  výroba pleteného tovaru
 •  výroba sviečok
 •  tkanie textílií
 •  výroba nití
 •  výroba výrobkov z kože
 •  výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
 •  výroba a montហžalúzií
 •  výroba drevených obalov a paliet
 •  výroba píliarska a impregnácia dreva
 •  porez dreva
 •  výroba hier a hračiek
 •  výroba suvenírov v rozsahu vožnej živnosti
 •  čalúnnictvo
 •  sklenárske a rámovacie práce
 •  výroba odevov a odevných doplnkov
 •  servis športových potrieb
 •  operačný a finančný leasing
 •  inžinierska činnos v stavebníctve
 •  prepisovanie písomností a kopírovanie tlačív
 •  prekladatežská a tlmočnícka činnos
 •  reklamná, propagačná a inzertná činnos
 •  organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu vožnej živnosti
 •  prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
 •  skladovanie a preklad nákladov
 •  prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
 •  prenájom nehnutežností
 •  prenajímanie odstavných plôch pre motorové vozidlá viac než 5 vozidiel
 •  požičiavanie prívesných vozíkov
 •  požičiavanie priemyselného tovaru
 •  požičiavanie ručného náradia
 •  požičiavanie športových potrieb
 •  usporadúvanie tanečných zábav pre verejnos a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
 •  príprava a predaj cukrovej vaty na priamu konzumáciu
 •  výroba nealkoholických nápojov, kakaa, čokolády a cukroviniek
 •  príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
 •  príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
 •  úprava zelene
 •  upratovacie práce
 •  čistenie fasád a pomníkov
 •  fotografické služby
 •  požičiavanie nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
 •  výroba a požičiavanie videa
 •  záznamy videokamerou
 •  oprava bicyklov
 •  oprava defektov, duší a pl᚝ov
 •  prenájom motorových vozidiel
 •  odahová služba
 •  poskytovanie služieb žeriavom
 •  poskytovanie služieb kolesovým rýpadlom
 •  kováčstvo
 •  pomocné stavebné práce
 •  montហsadrokartónu
 •  armovačské práce
 •  zemné a búracie práce
 •  zváračské práce
 •  lešenárske práce
 •  maliarstvo a natieračské práce
 •  sprostredkovatežská činnos v oblasti strojárenskej výroby
 •  ubytovacie služby v rozsahu vožnej živnosti
 •  služby v rámci lesníctva a ažby dreva
 •  sprostredkovanie prenájmu nehnutežností
 •  sprostredkovanie dopravy
 •  sprostredkovanie výroby
 •  reklamná činnos
 •  prenájom hnutežných vecí
 •  prenájom výpočtovej techniky
 •  klenotníctvo a kovotepectvo
 •  zlatníctvo a strieborníctvo
 •  realitná kancelária
 •  sprostredkovanie nákupu a predaja nehnutežností
 •  údržba komunikácií a dopravného značenia
 •  verejná cestná nákladná doprava
 •  oprava motorových vozidiel
 •  výroba hračiek z dreva
 •  stolárstvo
 •  prenájom tržnice
 •  zimná údržba komunikácií
 •  forfaiting
 •  faktoring
 •  sprostredkovanie obchodu
 •  maloobchodná a vežkoobchodná činnos v rozsahu vožnej živnosti najmä s potravinami, drogériovým tovarom, železiarskym tovarom, hutníckym materiálom, výrobkami z dreva, drevom, tabakovým tovarom, s textilom, odevami, obuvou, koženou a textilnou galantériou, elektronikou, elektrotechnikou, kvetmi, ra
 •  sprostredkovanie obchodu
 •  vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
 •  výroba tovaru z plastov
 •  výroba tovaru z korku
 •  výroba košikárska
 •  spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
 •  výroba cestovín
 •  výroba a balenie kávy a čaju
 •  lepenie obalov z fólie
 •  výroba vlákniny, papiera a lepenky
 •  výroba tapiet
 •  vydávanie kníh, novín a časopisov
 •  výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
 •  výroba tehál, cementu, vápna a sádry, železa, ocele, trubiek, plechov, drôtov, klincov, skrutiek, reazí a pružín, metiel a kartáčov
 •  činnosti v oblasti nehnutežností na základe honoráru alebo kontraktu
 •  tetovanie a pirsing
 •  poskytovanie nebankových činností (úvery z vlastných zdrojov)
 •  plnenie automobilových nádrží na plyn (na čerpacích staniciach)
 •  prenájom bytových a nebytových priestorov
 •  poskytovanie služieb internetom
 •  vypracovanie technologických postupov v strojárenstve
 •  poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
 •  prevádzkovanie cestovnej agentúry
 •  správa registratúry
 •  organizovanie dobrovožných dražieb
 •  príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
 •  premietanie filmov
 •  ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
 •  pohostinská činnos

Firma Struk s.r.o.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: STRU-0001
Zoznam 1 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Struk s.r.o.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnos vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí by funkčná.

Domény Struk s.r.o. - Prehžad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Struk s.r.o. má len informatívny charakter a nie je použitežný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme Struk s.r.o., ktorej sídlo je podža obchodného registra v obci: Stará źubovňa. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hžadanie firiem podža IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Struk s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňova (verejné) informácie o firme Struk s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhžadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

5.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.02987 s.