Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnikŠpecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik

IČO: 165476; DIČ: SK2021328045 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Ul. Sládkovičova 311/3 V živnostenskom registri
Obec: Kováčová Zoznam platcov DPH
PSC: 96237 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Kováčová
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 2.10.2012 21:28 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  v súlade so zákonom NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ako aj zákonom č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahrani
 •  komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Mi- nisterstvom zdravotníctva SR a s ním súvi- siacimi predpismi
 •  pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodný
 •  okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
 •  spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
 •  poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
 •  zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
 •  zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
 •  zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
 •  kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
 •  prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
 •  ubytovacie služby
 •  zmenárenská činnosť
 •  pohostinská činnosť
 •  ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

Firma Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: PECI-0012
Zoznam 4 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik - Prehľad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Kováčová. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

1.10.2012

Táto stránka bola načítaná za 0.03385 s.