Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnikPlemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36856096; DIČ: SK2022511304 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Starohájska 29 V živnostenskom registri
Obec: Bratislava Zoznam platcov DPH
PSC: 85227 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Bratislava
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 13.12.2011 21:22 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
 •  Podnikateľské činnosti: 1/ prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 •  skladovanie a ošetrovanie pohlavných buniek, zygot a embrii ohrozených typov, plemien a línií HZ - génové rezervy
 •  vypracovávanie a zabezpečovanie realizácie systému označovania, identilikácie a vedenia centrálnej evidencie, vrátane presunov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov v zmysle platných predpisov, registrácie chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov a preda
 •  plnenie ostatných úloh vyplývajúce zo zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, súvisiace alebo nadväzujúce na činnosti v zmysle poverenia vydaného ministerstvom
 •  spolupráca s vedecko - výskumnými pracoviskami, uznanými chovateľskými a ostatnými plemenárskymi organizáciami pri navrhovaní a tvorbe metód technologických postupov v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat (technické normy, metodiky, inštrukcie, chovné ciele a štandardy hospodárskych zvierat)
 •  poskytovanie odborného poradenstva v plemenárstve, ako aj programové vybavenie pre počítače používané v plemenárskej a poľnohospodárskej praxi
 •  zisťovanie a overovanie pravosti pôvodu zvierat a ich potomstva objektívnymi biologicko - genetickými metódami vo vlastnom genetickom laboratóriu
 •  školenie a doškoľovanie plemenárskych pracovníkov v rámci akreditovaných vzdelávacích aktivít
 •  overovanie, opravovanie a testovanie technickej spôsobilosti mliekomerov používaných pri výkone kontroly mliekovej úžitkovosti hospodárskych zvierat
 •  zdokonaľovanie a vykonávanie kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce moderné kontrolné a testovacie systémy používané k odhadu plemennej hodnoty zvierat
 •   
 •  centrálne spracovávanie výsledkov kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti, inseminácie a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov, zabezpečovanie a vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov, ktorými sa rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje, k
 •  B/ Podnikateľské činnosti: - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné spojené s prenájmom, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotreb
 •  A/ Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: - zdokonaľovanie a vykonávanie rozhodujúcich úkonov kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a bežcov zahŕňajúce systematické zisťovanie a vyhodnocovanie údajov požadovaných pre hodnotenie úž
 •  sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
 •  prenájom strojov a prístrojov
 •  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 •  ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 •  "zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpordérov (mikročip) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čitacieho zariadenia - systém elektronických identif

Firma Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: TTNY-0032
Zoznam 15 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik - Prehľad obsahu domén

Zoznam personálne príbuzných firiem:

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Bratislava. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

12.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.34063 s.