PHÓNIX CAFFÉ, s.r.o., PHÓNIX CAFFÉ Ges.m.b.H., PHÓNIX CAFFÉ LtdPHÓNIX CAFFÉ, s.r.o., PHÓNIX CAFFÉ Ges.m.b.H., PHÓNIX CAFFÉ Ltd

IÈO: 31446795 Informácie v obchodnom registri
Ulica: 589 V živnostenskom registri
Obec: Lehnice Zoznam platcov DPH
PSC: 93037 Kataster nehnute¾ností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Lehnice
Registrované domény H¾adanie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: nie je dostupný 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživate¾ské údaje:

Zoznam deklarovaných èinností firmy:

  •  výroba kávy a výrobkov z kávy
  •  všeobecná obchodná èinnos

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme PHÓNIX CAFFÉ, s.r.o., PHÓNIX CAFFÉ Ges.m.b.H., PHÓNIX CAFFÉ Ltd má len informatívny charakter a nie je použite¾ný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme PHÓNIX CAFFÉ, s.r.o., PHÓNIX CAFFÉ Ges.m.b.H., PHÓNIX CAFFÉ Ltd, ktorej sídlo je pod¾a obchodného registra v obci: Lehnice. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. H¾adanie firiem pod¾a IÈO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ïalšie informácie o firme PHÓNIX CAFFÉ, s.r.o., PHÓNIX CAFFÉ Ges.m.b.H., PHÓNIX CAFFÉ Ltd , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejòova (verejné) informácie o firme PHÓNIX CAFFÉ, s.r.o., PHÓNIX CAFFÉ Ges.m.b.H., PHÓNIX CAFFÉ Ltd , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajòu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyh¾adanie objektu na Internete a službe Google Maps.

24.3.2010

Táto stránka bola naèítaná za 0.05296 s.