Montservis, s.r.o.Montservis, s.r.o.

IČO: 36396711; DIČ: SK2020105538 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Kragujevská 12 V živnostenskom registri
Obec: Žilina Zoznam platcov DPH
PSC: 01001 Kataster nehnutežností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Žilina
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 5.12.2011 19:00 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživatežské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
 •  práce mechanizmov a strojov /zemné práce bez použitia výbušnín/
 •  revízia elektrických zariadení do 1000 V a revízie bleskozvodov v objektoch triedy B
 •  servis, oprava a montហčerpadiel s mechanickým pohonom
 •  výroba strojnotechnologických zariadení
 •  výroba a oprava cestných cisternových prepravníkov
 •  servisné služby, údržba a oprava motorových vozidiel
 •  opravy a montហurčených meradiel
 •  ubytovacie služby v turistických ubytovniach
 •  sprostredkovatežská činnos
 •  montហplynového zraidenia k pohonom motorových vozidiel
 •  defektoskopické skúšky nedeštruktívnymi metódami
 •  skladovacia činnos
 •  podnikatežské poradenstvo v predmete podnikania
 •  prenájom nehnutežností
 •  obchodná činnos v rozsahu vožných živností
 •  montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 •  cestná nákladná doprava
 •  podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 •  obchodovanie s vojenským materiálom

Firma Montservis, s.r.o.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: MONT-0009
Zoznam 1 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Montservis, s.r.o.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnos vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí by funkčná.

Domény Montservis, s.r.o. - Prehžad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Montservis, s.r.o. má len informatívny charakter a nie je použitežný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme Montservis, s.r.o., ktorej sídlo je podža obchodného registra v obci: Žilina. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hžadanie firiem podža IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Montservis, s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňova (verejné) informácie o firme Montservis, s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhžadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

2.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.04668 s.