KÚPELE ŠTÓS, a.s.KÚPELE ŠTÓS, a.s.

IČO: 31714463; DIČ: SK2020496676 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Štós - kúpele 235 V živnostenskom registri
Obec: Štós Zoznam platcov DPH
PSC: 04427 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Štós
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 7.12.2011 16:02 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  servis športových potrieb
 •  obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
 •  prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti)
 •  prenájom hnuteľného majetku
 •  prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 •  pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
 •  maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériovým tovarom, knihami, novinami, časopismi, pohľadnicami
 •  verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
 •  turistická ubytovňa po triedu ***
 •  zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
 •  zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
 •  zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
 •  poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú staroslivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce a osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
 •  spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
 •  okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
 •  pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodnýc
 •  komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
 •  v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom
 •  podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
 •  činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
 •  prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 •  organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 •  ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 •  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Firma KÚPELE ŠTÓS, a.s.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: KPEL-0008
Zoznam 4 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma KÚPELE ŠTÓS, a.s.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény KÚPELE ŠTÓS, a.s. - Prehľad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme KÚPELE ŠTÓS, a.s. má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme KÚPELE ŠTÓS, a.s., ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Štós. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme KÚPELE ŠTÓS, a.s. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme KÚPELE ŠTÓS, a.s. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

6.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.04777 s.