KOBRA S.B.S. spol. s r.o.KOBRA S.B.S. spol. s r.o.

IČO: 36531006; DIČ: SK2020151914 Informácie v obchodnom registri
Ulica: 995 V živnostenskom registri
Obec: Mojmírovce Zoznam platcov DPH
PSC: 95115 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Mojmírovce
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 6.12.2011 11:10 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
 •  získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 •  získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 •  získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 •  monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 •  hľadanie osoby
 •  hľadania majetku
 •  prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, vypracúvanie plánu ochrany
 •  zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
 •  ochrana prepravy majetku a osoby
 •  ochrana majetku a osoby pri preprave
 •  ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 •  ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 •  ochrana osoby
 •  prevádzkovanie detektívnej služby, v rozsahu podľa § 4 písm. a) až g) zákona o súkromnej bezpečnosti a prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva, v rozsahu podľa § 5 písm. a), c), d) zákona o súkromnej bezpečnosti
 •  príprava na výkon strážnej služby
 •  poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 •  poskytovanie odborných rád pri prevádzkovní detektívnej služby

Firma KOBRA S.B.S. spol. s r.o.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: KOBR-0003
Zoznam 1 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma KOBRA S.B.S. spol. s r.o.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény KOBRA S.B.S. spol. s r.o. - Prehľad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme KOBRA S.B.S. spol. s r.o. má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme KOBRA S.B.S. spol. s r.o., ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Mojmírovce. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme KOBRA S.B.S. spol. s r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme KOBRA S.B.S. spol. s r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

5.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.02397 s.