IF_ROGGI s.r.o.IF_ROGGI s.r.o.

IČO: 43869556; DIČ: SK2022523261 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Kyjevská 16 V živnostenskom registri
Obec: Nitra Zoznam platcov DPH
PSC: 94901 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Nitra
Registrované domény Hľadanie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 13.12.2011 15:54 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru
 •  spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 •  vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
 •  vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
 •  činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zák.č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu:
 •  zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov
 •  uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •  sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 •  fotografické služby
 •  prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
 •  grafické práce na počítači
 •  poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky v rozsahu voľnej živnosti
 •  podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
 •  sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 •  reklamná a propagačná činnosť
 •  maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 •  grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracúvania špecifikácii a technickej dokumentácie
 •  poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 •  vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme IF_ROGGI s.r.o. má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme IF_ROGGI s.r.o., ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Nitra. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme IF_ROGGI s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme IF_ROGGI s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

12.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.03054 s.