ELPRINS a spol., s.r.o.ELPRINS a spol., s.r.o.

IČO: 36430269; DIČ: SK2022003478 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Majochova 2278/6 V živnostenskom registri
Obec: Žilina Zoznam platcov DPH
PSC: 01001 Kataster nehnutežností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Žilina
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 5.12.2011 22:30 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživatežské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  vypracúvanie odborných posudkov a odhadov
 •  vykonávanie odborného autorského dohžadu nad uskutočňovaním stavieb podža projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
 •  poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
 •  vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
 •  spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 •  vydavatežská činnos
 •  vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
 •  organizovanie kurzov, školení a prednášok
 •  organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 •  sprostredkovatežská činnos v rozsahu vožných živností
 •  montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 •  agentúrna činnos
 •  podnikatežské poradenstvo
 •  reklamná a propagačná činnos
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatežom živnosti (vežkoobchod) v rozsahu vožných živností
 •  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitežovi (maloobchod) v rozsahu vožných živností
 •  služby súvisiace s databázou
 •  poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
 •  spracovanie údajov
 •  poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
 •  vedenie účtovníctva
 •  vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 •  organizovanie kurzov, školení a seminárov
 •  činnos podnikatežských, organizačných a ekonomických poradcov
 •  kancelárske a sekretárske služby
 •  kopírovacie a rozmnožovacie služby
 •  správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Firma ELPRINS a spol., s.r.o.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: ELPR-0008
Zoznam 7 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma ELPRINS a spol., s.r.o.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnos vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí by funkčná.

Domény ELPRINS a spol., s.r.o. - Prehžad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme ELPRINS a spol., s.r.o. má len informatívny charakter a nie je použitežný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme ELPRINS a spol., s.r.o., ktorej sídlo je podža obchodného registra v obci: Žilina. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hžadanie firiem podža IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme ELPRINS a spol., s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňova (verejné) informácie o firme ELPRINS a spol., s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhžadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

2.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.04404 s.