Brantner Gemer s.r.o.Brantner Gemer s.r.o.

IČO: 36021211; DIČ: SK2020074551 Informácie v obchodnom registri
Ulica: Košická cesta 344 V živnostenskom registri
Obec: Rimavská Sobota Zoznam platcov DPH
PSC: 97901 Kataster nehnutežností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Rimavská Sobota
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 7.12.2011 03:13 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživatežské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  činnos stavebného dozoru pre pozemné stavby a vodohospodárske stavby
 •  zabezpečovanie inžinierskej činnosti (zabezpečovanie podkladov a povolení pre realizáciu stavieb)
 •  sprostredkovanie obchodu s nehnutežnosami
 •  prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
 •  prenájom nebytových priestorov, vrátane požičiavania výrobných zariadení a spotrebných predmetov
 •  vykonávanie odborných kvalifikačných školení a kurzov
 •  montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
 •  stravovanie závodné a iné účelové
 •  bufet
 •  pohrebníctvo
 •  pohostinská činnos (bez ubytovacích zariadení)
 •  vnútroštátna cestná nákladná doprava
 •  vežko a maloobchod s potrebami a strojmi pre KS
 •  prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
 •  prenájom motorových vozidiel
 •  vežkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
 •  sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
 •  sprostredkovanie obchodu s palivom a drevom
 •  údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
 •  predaj dvojstopých motorových vozidiel
 •  vnútorné stavebné práce
 •  stavebné inštalácie
 •  stavitež - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 •  pozemné a inžinierske stavby
 •  demolácia a zemné práce
 •  prípravné práce pre stavbu
 •  zámočníctvo
 •  výroba transportného betónu
 •  výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
 •  výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo
 •  vedenie účtovníctva
 •  činnos ekonomického a organizačného poradcu
 •  administratívne práce
 •  oprava kontajnerov
 •  podnikanie v oblasti najkadania s nebezpečným odpadom
 •  kompostovanie odpadov
 •  vykonávanie separovaného zberu
 •  prevádzka skládky komunálneho odpadu
 •  zber a odvoz komunálneho odpadu
 •  podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
 •  poradenská činnos v oblasti nakladania s odpadmi
 •  čistenie mesta - upratovacie práce
 •  vežkoobchod, maloobchod s tovarom v rozsahu vožnej živnosti
 •  činnos stavbyvedúceho - pozemné stavby
 •  vykonávanie pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
 •  čistenie nádrží a kotlov
 •  výroba zariadení a ich doplnkov pre separovaný zber odpadov v rozsahu vožnej živnosti
 •  záhradnícke a sadovnícke služby
 •  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 •  prevádzka a letná a zimná údržba komunikácií
 •  starostlivos o verejnú zeleň
 •  činnos realitnej kancelárie
 •  maliarske a natieračské práce
 •  prevádzka, údržba a budovanie verejného osvetlenia
 •  opravy motorových vozidiel
 •  cestná nákladná doprava
 •  prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majitežovi alebo nájomcovi nehnutežnosti

URL adresy firmy:

Firma Brantner Gemer s.r.o.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: EKOR-0004
Zoznam 1 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma Brantner Gemer s.r.o.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnos vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí by funkčná.

Domény Brantner Gemer s.r.o. - Prehžad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme Brantner Gemer s.r.o. má len informatívny charakter a nie je použitežný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeni! Na tejto stránke konkrétne o firme Brantner Gemer s.r.o., ktorej sídlo je podža obchodného registra v obci: Rimavská Sobota. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hžadanie firiem podža IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme Brantner Gemer s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňova (verejné) informácie o firme Brantner Gemer s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnos do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhžadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

5.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.03717 s.