BETAMONT s.r.o.BETAMONT s.r.o.

IČO: 31564518; DIČ: SK2020475050 Informácie v obchodnom registri
Ulica: J. Jesenského 1054/44 V živnostenskom registri
Obec: Zvolen Zoznam platcov DPH
PSC: 96003 Kataster nehnuteľností
Telefón: Uprav formulár Telefonický kontakt
Zobrazenie na mape Mapa sídlo Mapa Zvolen
Registrované domény Zobrazenie registrovaných domén
Personálne obsadenie Fyzické a právnické osoby

Dátum aktualizácie: 11.12.2011 23:16 

MAPA a GPS v okolí firmy. Uživateľské údaje:

Zoznam deklarovaných činností firmy:

 •  vykonávanie konštruovania, výroby, montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy a revízií elektrických zariadení, do 1000 V striedavých vrátane a 1500 V jednosmerných vrátane, elektrických železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení želežničných dráh vrátane bleskozvodov
 •  zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
 •  vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie alebo oprava zabezpeč. systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v okolí
 •  montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 •  montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia
 •  uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 •  rozpočtové práce a kalkulácia stavieb
 •  zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
 •  obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
 •  upratovacie práce
 •  kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov
 •  prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí alebo s poskytovaním upratovacích prác
 •  sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
 •  predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
 •  predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov
 •  prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
 •  prenájom hnuteľných vecí
 •  prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 •  organizovanie športových, kultúrnych a odborných podujatí
 •  konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
 •  prenájom motorových vozidiel
 •  projektovanie stavieb. Technické vybavenie stavieb - elektroinštalácie slaboprúdové, systémy riadenia a merania
 •  cestná nákladná doprava
 •  vedenie účtovníctva
 •  revízia vyhradených elektrických zariadení
 •  výroba výrobkov z dreva
 •  výroba kovových výrobkov, konštrukcií, galvanizácia
 •  vykonávanie jednoduchých stavieb, pozemých stavieb, dopravných stavieb
 •  inštalovanie, oprava, údržba a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
 •  reklamná činnosť
 •  maloobchod v rozsahu voľných živností
 •  nešpecializovaný veľkoobchod okrem konces. obchod. živností
 •  opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
 •  sprostredkovanie obchodu
 •  montáž, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
 •  vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, montáží v rozsahu rozpojenia, zapojenia elektrického zariadenia s rozsahom nad 1000 V striedavých a 1500 V jednosmerných, vrátane vytvorenia náhradného prúdového obvodu
 •  výroba elektrických strojov, prístrojov a elektrických zariadení
 •  automatizované spracovanie dát
 •  medzinárodná nákladná cestná doprava
 •  výroba vyhradených technických zariadení elektrických
 •  vydavateľská činnosť
 •  montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: objekty triedy C - podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
 •  sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 •  počítačové služby
 •  služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 •  činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 •  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 •  projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických

Firma BETAMONT s.r.o.

je registrovaná u spoločnosti SK-NIC pod kódom: BETA-0003
Zoznam 1 náhodne vybraných domén, ktorých vlastník je firma BETAMONT s.r.o.
Upozornenie !!!. To, že je spoločnosť vlastníkom domény neznamená, že ju používa pre svoju potrebu. Doména nemusí byť funkčná.

Domény BETAMONT s.r.o. - Prehľad obsahu domén

Prinášame Vám dostupné verejné informácie z OR SR. Tento výpis o firme BETAMONT s.r.o. má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony! Údaje sa mohli od poslednej aktualizácie zmeniť! Na tejto stránke konkrétne o firme BETAMONT s.r.o., ktorej sídlo je podľa obchodného registra v obci: Zvolen. Databáza neobsahuje všetky firmy. Zoznam príbuzných firiem je generovaný na základe personálneho prepojenia firmy. Hľadanie firiem podľa IČO je možné z úvodnej stránky Firmy. V prípade, že máte ďalšie informácie o firme BETAMONT s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR. V prípade, že si neželáte zverejňovať (verejné) informácie o firme BETAMONT s.r.o. , napíšte nám na Firmy SR.
Pridaj bezplatne svoju firmu, prevádzku, predajňu, živnosť do NOVÉHO portálu GPS POI umožníš zákazníkom bezproblémové vyhľadanie objektu na Internete a službe Google Maps.

8.12.2011

Táto stránka bola načítaná za 0.05129 s.